Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2013 kwartał I - Kadencja 2010-2014

PDFuchw. nr 643 w sprawie opracowania ukladu wykonawczego budzetu i planu finanowego na 2013 r..pdf (35,03KB)

PDFuchw. nr 643 zalacznik nr 1.pdf (79,33KB)

PDFuchw. nr 643 zalacznik nr 2.pdf (126,10KB)

PDFuchw. nr 643 zalacznik nr 3.pdf (74,50KB)

PDFuchw. nr 644 w sprawie udzielenia dotacji z budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. dla OSP w Kornicy.pdf (46,14KB)

PDFuchw. nr 645 w sprawie ustalenia zadan i wydatkow powiatu w zakresie kultury, sportu, promocji, kontaktow zagranicznych, oswiaty..w 2013r r..pdf (36,18KB)

PDFuchw. nr 645 zalacznik nr 1 - promocja i kontakty zagraniczne.pdf (22,58KB)

PDFuchw. nr 645 zalacznik nr 2 - szkoly artystyczne.pdf (20,25KB)

PDFuchw. nr 645 zalacznik nr 3 - dotacje społdzielnie socjalne.pdf (21,33KB)

PDFuchw. nr 645 zalacznik nr 4 - pozostala dzialalnosc-edukacyjna opieka wychowawcza.pdf (37,59KB)

PDFuchw. nr 645 zalacznik nr 5 - kultura, biblioteki, zabytki.pdf (27,97KB)

PDFuchw. nr 645 zalacznik nr 6 - sport.pdf (23,17KB)

PDFuchw. nr 646 w sprawie podwyzszenia wartosci srodka trwalego - droga nr 1831O Gogolin-Kamien Sl..pdf (36,16KB)

PDFuchw. nr 647 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem garazu TK-Bastech na okres nie dluzszy niz 3 lata.pdf (37,30KB)

PDFuchw. nr 648 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do wynajecia.pdf (36,35KB)

PDFuchw. nr 648 zalacznik.pdf (32,70KB)

PDFuchw. nr 649 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r..pdf (45,17KB)

PDFuchw. nr 650 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do Powiatowej Rady Zatrudnienia w kadencji 2013-2017.pdf (36,60KB)

PDFuchw. nr 651 w sprawie wyrazenia zgody na ksztalcenie w nowych zawodach w ZSZ im. Jana Pawla II w Zdzieszowicach.pdf (34,48KB)

PDFuchw. nr 652 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania preliminarza z dofinanowania kosztow dzialalnosc WTZ.pdf (34,35KB)

PDFuchw. nr 653 w sprawie rozliczenia udzielonych w 2012 dotacji celowych z tytulu oplat za korzystanie ze srodowiska i kar pienieznych za naruszenia.pdf (35,49KB)

PDFuchw. nr 654 w sprawie wyboru wnioskow o dofinanowanie inwestycji w zakresie ochrony srodowiska oraz udzielenia dotacji w 2013 r..pdf (37,69KB)

PDFuchw. nr 655 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia z realizacji dodatkowych słuzb patrolowych dla policjantow (...).pdf (34,13KB)

PDFuchw. nr 656 w sprawie ustalenia warunkow III przetagu na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki.pdf (42,76KB)

PDFuchw. nr 657 w sprawie ogloszenia III przetagu nieograniczonego na sprzedaz urzadzenia do urodynamiki.pdf (105,51KB)

PDFuchw. nr 658 w sprawie ustalenia warunkow III przetagu na sprzedaz karetki OKR51KW.pdf (43,30KB)

PDFuchw. nr 659 w sprawie ogloszenia III przetagu na sprzedaz karetki OKR51KW.pdf (79,19KB)

PDFuchw. nr 660 w sprawie wyrazenia zgody na uzyczenie na czas nieoznaczony czesci nieruchomosci niezabudowanej polozonej w Krapkowicach.pdf (37,72KB)

PDFuchw. nr 661 w sprawie wyrazenia zgody na zaliczkowe finanowanie Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci.pdf (34,86KB)

PDFuchw. nr 662 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji na wspolne organizowanie doradctwa metodycznego nauczycieli.pdf (39,38KB)

PDFuchw. nr 663 w sprawie zatwierdzenia listy kandydatow na czlonkow komisji konkursowych opiniujacych oferty w otwartych konkursach ofert w 2013 r..pdf (53,22KB)

PDFuchw. nr 664 w sprawie podzialu dotacji przyznanej przez powiat tytulem dofinansowania kosztow dzialalnosci WTZ w 2013.pdf (40,62KB)

PDFuchw. nr 664 zalacznik.pdf (33,41KB)

PDFuchw. nr 665 w sprawie uzyczenia czesci dzialki Krainie sw.Anny na posadowienie tablic informacyjnych w ramach proj. Opolskie szlakiem LGD.pdf (42,34KB)

PDFuchw. nr 666 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty doplat do doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 r..pdf (50,90KB)

PDFuchw. nr 667 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach.pdf (35,23KB)

PDFuchw. nr 668 w sprawie przyjecia regulaminu otwartych konkursow ofert na realizacje zadan publicznych realizowanych przez org. pozarzadowe na 2013.pdf (37,44KB)

PDFuchw. nr 668 zalacznik - regulamin.pdf (65,73KB)

PDFuchw. nr 668 zalacznik nr 1 do regulaminu.pdf (71,49KB)

PDFuchw. nr 668 zalacznik nr 2 do regulaminu.pdf (34,09KB)

PDFuchw. nr 668 zalacznik nr 3 do regulaminu.pdf (41,79KB)

PDFuchw. nr 668 zalacznik nr 4 do regulaminu.pdf (40,51KB)

PDFuchw. nr 669 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (67,04KB)

PDFuchw. nr 670 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu powiatu krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (84,95KB)

PDFuchw. nr 671 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow na 2013 r. -starosta.pdf (43,38KB)

PDFuchw. nr 672 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r.- PINB.pdf (44,32KB)

PDFuchw. nr 673 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r. - KPPSP.pdf (45,16KB)

PDFuchw. nr 674 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow na 2013 r - DPS ANNA.pdf (45,77KB)

PDFuchw. nr 675 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow na 2013 r. - PPP.pdf (44,18KB)

PDFuchw. nr 676 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow na 2013 r. - ZS Specjalnych.pdf (44,81KB)

PDFuchw. nr 677 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien panowanych wydatkow w 2013 r. - ZS im. Piastów Opolskich.pdf (44,92KB)

PDFuchw. nr 678 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r. - ZS Kilinskiego.pdf (44,24KB)

PDFuchw. nr 679 w sprawie upowaznienia do dokonywania przeniesien planowanych wydatkow w 2013 r. - ZS im. Jana Pawła II Zdzieszowice.pdf (45,83KB)

PDFuchw. nr 680 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu powiatu krapkwoickiego na 2013 r.wraz z zalacznikami.pdf (67,25KB)

PDFuchw. nr 681 w sprawie upowaznienia dyrektor ZS Specjalnych do skladania oswiadczen woli i realizacji zobowiazan finansowych w ramach projektu C.A.R.E - Care Act and respect for Eath.pdf (37,06KB)

PDFuchw. nr 682 w sprawie zmiany uchwaly dot. ustalenia szczegolowego trybu rozpatrywania wnioskow o dofin. ochrony srodowiska.pdf (37,89KB)

PDFuchw. nr 683 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.pdf (92,16KB)

PDFuchw. nr 684 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju i upowszechniania ochrony srodowiska.pdf (92,60KB)

PDFuchw. nr 685 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury.pdf (93,84KB)

PDFuchw. nr 686 w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert w zakresie uposzechniania edukacjyjnej opieki wychowawczej.pdf (92,08KB)

PDFuchw. nr 687 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LKS Gornik Januszkowice.pdf (36,40KB)

PDFuchw. nr 688 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - SPIDERS 2.pdf (35,73KB)

PDFuchw. nr 689 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - ENSO Otwarte Mistrzostwa Karate 2.pdf (35,86KB)

PDFuchw. nr 690 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - GLADIATORES.pdf (36,88KB)

PDFuchw. nr 691 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Gladiatores 1.pdf (35,32KB)

PDFuchw. nr 692 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Kamień Śląski 2.pdf (35,40KB)

PDFuchw. nr 693 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - KS OTMĘT.pdf (36,19KB)

PDFuchw. nr 694 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Krapkowickie Stowarzyszenie Oswiatowe.pdf (35,12KB)

PDFuchw. nr 695 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LKS Górnik Januszkowice1.pdf (35,75KB)

PDFuchw. nr 696 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LKS Obrowiec.pdf (35,32KB)

PDFuchw. nr 697 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LKS OBROWIEC 1.pdf (35,61KB)

PDFuchw. nr 698 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LZS Kromołów.pdf (34,77KB)

PDFuchw. nr 699 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LZS Lowkowice.pdf (34,87KB)

PDFuchw. nr 700 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LZS NOWY DWOR.pdf (35,55KB)

PDFuchw. nr 701 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LZS Raclawiczki.pdf (35,03KB)

PDFuchw. nr 702 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - LZS Zywocice.pdf (35,28KB)

PDFuchw. nr 703 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Magnum Chorula.pdf (35,88KB)

PDFuchw. nr 704 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - MKS GOGOLIN.pdf (36,04KB)

PDFuchw. nr 705 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - MKS RUCH Zdzieszowice.pdf (36,29KB)

PDFuchw. nr 706 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego PILA VINCO.pdf (36,66KB)

PDFuchw. nr 707 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Towarzystwo Przyjaciol Mosznej.pdf (35,94KB)

PDFuchw. nr 708 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego -TSKN 1.pdf (36,30KB)

PDFuchw. nr 709 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - UKS SPIDERS.pdf (35,62KB)

PDFuchw. nr 710 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Victoria Zyrowa.pdf (36,15KB)

PDFuchw. nr 711 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - KS UNIA.pdf (35,94KB)

PDFuchw. nr 712 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - Karate do Shotokan.pdf (35,20KB)

PDFuchw. nr 713 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow - starosta.pdf (35,39KB)

PDFuchw. nr 714 w sprawie odstapienia od przetagu i ustalenia warunkow najmu lokalu mieszczacego przy ul. Kilinskiego 1 - ZUS.pdf (39,30KB)

PDFuchw. nr 715 w sprawie zmiany uchwały 639-2012 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego drogi Nr 1808 O.pdf (34,90KB)

PDFuchw. nr 716 w sprawie udostepnienia gminom powiatu krapkowickiego baz ewidencji gruntow poprzez GEO-INFO.net.pdf (36,03KB)

PDFuchw. nr 717 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (64,37KB)

PDFuchw. nr 718 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (83,35KB)

PDFuchw. nr 719 w sprawie upoważnienia dyrektor ZS im. Piastow Opolskich do skladania oswiadczen woli w ramach projektu pn.Europe is served.pdf (36,25KB)

PDFuchw. nr 720 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (72,77KB)

PDFuchw. nr 721 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego MKS Suples w Krapkowicach.pdf (35,92KB)

PDFuchw. nr 722 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego PILA VINCO1.pdf (35,36KB)

PDFuchw. nr 723 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego ENSO1.pdf (35,17KB)

PDFuchw. nr 724 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego CIS Ptasie migracje.pdf (35,96KB)

PDFuchw. nr 725 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego ENSO Turniej Mikołajkowy.pdf (36,02KB)

PDFuchw. nr 726 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego STiA PASJA.pdf (35,45KB)

PDFuchw. nr 727 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego - KS Gorazdze.pdf (36,13KB)

PDFuchw. nr 728 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego KOKSOWNIK1.pdf (35,86KB)

PDFuchw. nr 729 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego MKS Suples Turniej.pdf (35,70KB)

PDFuchw. nr 730 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego KS OTMĘT.pdf (36,26KB)

PDFuchw. nr 731 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LZS Dabrówka Gorna.pdf (35,01KB)

PDFuchw. nr 732 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego LUKS AZYMEK.pdf (35,58KB)

PDFuchw. nr 733 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego CIS Badz po str natury2.pdf (36,26KB)

PDFuchw. nr 734 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego Stowarzyszenie OTWARTE SERCE Zdzieszowice.pdf (35,80KB)

PDFuchw. nr 735 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego PZW Opole Wedkuj z nami.pdf (34,93KB)

PDFuchw. nr 736 w sprawie ustalenia warunkow, powolania komisji IV przetag na urzadzenie do urodynamiki.pdf (37,02KB)

PDFuchw. nr 737 w sprawie ogloszenie IV przetagu na urzadzenie do urodynamiki.pdf (105,70KB)

PDFuchw. nr 738 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor DPS ANNA.pdf (35,75KB)

PDFuchw. nr 739 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor PCPR.pdf (35,77KB)

PDFuchw. nr 740 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor PUP.pdf (35,21KB)

PDFuchw. nr 741 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor ZS im. Kilinskiego.pdf (35,84KB)

PDFuchw. nr 742 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor ZSZ im. Piastow Opolskich.pdf (36,04KB)

PDFuchw. nr 743 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor ZSS im. J.Tuwima.pdf (35,94KB)

PDFuchw. nr 744 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor PPP.pdf (35,53KB)

PDFuchw. nr 745 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow PINB.pdf (35,46KB)

PDFuchw. nr 746 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow KPPSP.pdf (35,76KB)

PDFuchw. nr 747 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (69,99KB)

PDFuchw. nr 748 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikiem.pdf (75,67KB)

PDFuchw. nr 749 w sprawie upowaznienia do zaciagania zobowiazan z tytulu umow Dyrektor ZS im. Jana Pawła II.pdf (35,86KB)

PDFuchw. nr 750 w sprawie zmiany uch. 556-2012 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego nieruchomosci Gogolin ul. Szkolna 20.pdf (36,66KB)

PDFuchw. nr 751 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (63,98KB)

PDFuchw. nr 752 w sprawie zmiany ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (62,54KB)

PDFuchw. nr 753 w sprawie podwyzszenia srodka trwalego trwalego Nr A-216 stanowiacego droge powiatowa Nr 1447 O.pdf (36,20KB)

PDFuchw. nr 754 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 r. wraz z zalacznikami.pdf (85,71KB)

PDFuchw. nr 755 w sprawie przyjecia rocznego sprawozdania z dzialanosci rehabilitacyjnej i wykorzystania srodkow WTZ.pdf (35,58KB)

PDFuchw. nr 755 zalacznik.pdf (167,94KB)

PDFuchw. nr 756 w sprawie uchwaaenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok. wraz z zalacznikami.pdf (76,32KB)

PDFuchw. nr 756 zalacznik nr 3.pdf (54,48KB)

PDFuchw. nr 757 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu Powiatu Krapkowickiego w 2013 roku wraz z zalacznikami.pdf (92,48KB)

PDFuchw. nr 758 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego KS UNIA Krapkowice.pdf (35,40KB)

PDFuchw. nr 759 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego RUCH Zdzieszowice.pdf (35,97KB)

PDFuchw. nr 760 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego KS UNIA w Krapkowicach.pdf (35,51KB)

PDFuchw. nr 761 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego OSEK CIS.pdf (35,79KB)

PDFuchw. nr 762 w sprawie powolania komisji konkursowej z zakresu rozwoju i upowszechniania ochrony srodowiska.pdf (38,81KB)

PDFuchw. nr 763 w sprawie powołania komisji konkursowej z zakresu upowszechniania kultury fizucznej i sportu.pdf (38,34KB)

PDFuchw. nr 764 w sprawie powlania komisji konkursowej z zakresu rozwoju i upowszechniania kultury.pdf (38,74KB)

PDFuchw. nr 765 w sprawie powolania komisji konkursowej z zakresu upowszechniania edukacyjnej opieki wychowawczej.pdf (38,23KB)

PDFuchw. nr 766 w sprawie zatwierdzenia rozliczenia dotacji z budzetu Powiatu Krapkowickiego dla OSP Kornica.pdf (34,73KB)

PDFuchw. nr 767 w sprawie wyrazenia zgody na dofinanowanie zawodowe nauczyciela- PPP.pdf (35,14KB)

PDFuchw. nr 768 w sprawie wyrazenia zgody na odstapienie od przetagu i ustalenia warunkow najmu - pod system telewizji szpitalnej KCZ.pdf (36,78KB)

PDFuchw. nr 769 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem piwnic starostwa - PUP.pdf (37,16KB)

PDFuchw. nr 770 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajecia.pdf (36,44KB)

PDFuchw. nr 770 zalacznik.pdf (32,53KB)

PDFuchw. nr 771 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem pwinic w strostwie - Stowarzyszenie Kraina sw. Anny.pdf (37,54KB)

PDFuchw. nr 772 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do wynajęcia.pdf (36,42KB)

PDFuchw. nr 772 zalacznik.pdf (32,81KB)

PDFuchw. nr 773 w sprawie wyrazenia zgody na wynajem piwnic w starostwie - Powiatowy Inspektorat Weterynarii.pdf (37,90KB)

PDFuchw. nr 774 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do wynajecia.pdf (36,47KB)

PDFuchw. nr 774 zalacznik.pdf (32,50KB)

PDFuchw. nr 775 w sprawie sporzadzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w uzytkowanie.pdf (36,40KB)

PDFuchw. nr 775 zalacznik.pdf (33,19KB)

PDFuchw. nr 776 w sprawie okreslenia podzialu srodkow PFRON na dzialalnosc WTZ w 2013 r..pdf (35,73KB)

PDFuchw. nr 776 zalacznik.pdf (52,79KB)

PDFuchw. nr 777 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok wraz z zalacznikami.pdf (77,46KB)

PDFuchw. nr 778 w sprawie ukladu wykonawczego budzetu powiatu krapkowickiego na 2013 rok wraz z zalacznikami.pdf (87,84KB)

PDFuchw. nr 779 w sprawie wykonania budzetu Powiatu Krapkowickiego za 2012 roku.pdf (48,16KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 1 cz. 1 - dochody 2012 rok.pdf (89,18KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 1 cz. 2 - wydatki.pdf (192,93KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 1 cz. 3 - informacja opisowa.pdf (127,98KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 1 cz. 4-Sprawozdanie-wykaz jedn.budżet. o których mowa art 223.pdf (39,48KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 1 cz. 5-stopien realizacji przedsiewziec.pdf (65,00KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 1 zalacznik do cz. 3 - Wykorzystanie dotacji udzielonych 2012.pdf (71,41KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 2 - INFORMACJA O STANIE MIENIA.pdf (160,62KB)

PDFuchw. nr 779 zalacznik 3 - Roczne sprawozdanie o ulgach w splacie naleznosci.pdf (44,89KB)