Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie możliwości zapoznania się z zebranymi dokumentami przed wydaniem decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.7.2013                                                                            Krapkowice, dnia 27 marca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

zawiadamia

o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami przed wydaniem decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego, w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Obrowiec.

W związku z powyższym artykułem, przed wydaniem decyzji, stronom przysługuje prawo, do zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta można przeglądać w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1w Wydziale Budownictwa i Środowiska - I piętro, pok. 112 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 – 1530.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: bip.powiatkrapkowicki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

                                                                                 Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                 Katarzyna Gondek - Jaśkowska

 

Metryczka
 • wytworzono:
  27-03-2013
  przez: Anna Piosek
 • opublikowano:
  27-03-2013 09:55
  przez: Anna Piosek
 • zmodyfikowano:
  27-03-2013 10:01
  przez: Anna Piosek
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2469
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl