Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 429/2012 z dnia 7.11.2012 r. w sprawie budowy budynku usługowo - handlowego wraz z obiektami towarzyszącymi w Gogolinie na działkach nr 616/6, 616/7

                                                                                              Krapkowice, dnia 25 marca 2013 r.

BS.6740.92.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

  

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18.03.2013 r. został złożony wniosek w sprawie wydania decyzji o zmianie pozwoleniana na budowę Starosty Krapkowickiego nr 429/2012 z dnia 07.11.2012 r. dla inwestycji obejmującej budowę budynku usługowo-handlowego wraz z obiektami towarzyszącymi w ramach projektu „budowa stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną” w Gogolinie na działkach nr ewid. gruntów 616/6, 616/7.

Inwestor: Pro Invest Sp. z o.o., Warszawa, Skwer ks. Kard. S. Wyszyńskiego 5 lok. 18

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia
w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
 2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

  z upoważnienia Starosty 

   Henryk Hehmueller
  Koordynator

  ds. Administracji

  Architektoniczno - Budowlanej