Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 61/2013 z dnia 13.03.2013 r., której inwestorem jest Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o., Olszowa, Księży Las 1.

BS.6740.33.2013

Krapkowice, dnia 13 marca 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

   

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 61/2013 z dnia 13 marca 2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy z pakowaniem i suszeniem warzyw, budowę hali magazynowej i zbiornika na ścieki w miejscowości Ligota, działka nr ewid. 488/3 k.m.1, której inwestorem jest Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp.
z o.o., Olszowa, Księży Las 1.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
  2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej