Przejdź do treści strony

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę nr 61/2013 z dnia 13.03.2013 r., której inwestorem jest Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o., Olszowa, Księży Las 1.

BS.6740.33.2013

Krapkowice, dnia 13 marca 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO

   

Na podstawie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaję do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja Starosty Krapkowickiego nr 61/2013 z dnia 13 marca 2013 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy z pakowaniem i suszeniem warzyw, budowę hali magazynowej i zbiornika na ścieki w miejscowości Ligota, działka nr ewid. 488/3 k.m.1, której inwestorem jest Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp.
z o.o., Olszowa, Księży Las 1.

Wobec powyższego informuję, że w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach urzędowania od poniedziałku do piątku istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

            Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego.
 2. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Administracji

Architektoniczno - Budowlanej

Metryczka
 • wytworzono:
  13-03-2013
  przez: Grzegorz Morawiec
 • opublikowano:
  13-03-2013 13:35
  przez: Grzegorz Morawiec
 • zmodyfikowano:
  13-03-2013 13:38
  przez: Grzegorz Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
  odwiedzin: 2318
Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
47-303 Krapkowice
ul. Kilińskiego 1

Dane kontaktowe:

tel.: (+48) 77 40 74 300
fax: 77 40 74 332
e-mail: starostwo@powiatkrapkowicki.pl
strona www: powiatkrapkowicki.pl