Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

BS.6341.7.2013                                                                                   Krapkowice, dnia 12 marca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 stosownie do art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że w związku ze wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi Wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Obrowiec, w dniu 20 marca 2013 r. (środa) w pokoju nr 209 budynku Starostwa Powiatowego w Krapkowicach zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna.

W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.

Informuję o możliwości wniesienia przed rozprawą w Wydziale Budownictwa
i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach (pok. nr 112) wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone na Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach: bip.powiatkrapkowicki.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6 oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

                                                                                           Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                           Katarzyna Gondek - Jaśkowska