Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszenie Starosty Krapkowickiego o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Obrowiec

                                                                                              Krapkowice, dnia 1 marca 2013 r.

BS.6341.7.2013

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że w dniu 14 lutego 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na  szczególne korzystanie z wód oraz wykonanie urządzeń wodnych dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi Wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Obrowiec.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioskii zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                         Z up. Starsoty Krapkowickiego

                                                                                         Katarzyna Gondek - Jaśkowska