Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postepowania wodnoprawnego na wniosek Gminy Opole

BS.6341.4.2013                                                                Krapkowice, dnia 1 marca 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że w dniu 31 stycznia 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Gminy Opole

działającej przez pełnomocnika p. Agnieszkę Maślak

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z obszaru zlewni obejmującej rejon ul. Gawędy w Opolu poprzez istniejący wylot R-A-1do rowu R-A w km 0+870.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioskii zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                   Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                  Katarzyna Gondek - Jaśkowska