Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Krapkowickiego w sprawie wszczęcia postępowania wodnoprawnego na wniosek Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

BS.6341.6.2013                                                              

                                                                                                    Krapkowice, dn. 26 lutego 2013 r.

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145)

 

STAROSTA  KRAPKOWICKI

informuje

że dnia 13 lutego 2013 r. zostało wszczęte na wniosek

Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o.

ul. Ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice

 

postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych na działce nr ewidencyjny 384 w m. Chorula ze studni S-1.

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) – ul. Kilińskiego 1, Krapkowice. Ewentualne wnioskii zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego) na piśmie bądź osobiście w ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

                                                                                                              Z up. Starosty Krapkowickiego

                                                                                                             Katarzyna Gondek - Jaśkowska