Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Gminy Krapkowice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowy przebudowy budowli wylotowej kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych

 

                      Krapkowice, dnia 25 lutego 2013 r.

BS.6341.3.2013

 

Obwieszczenie

Starosty Krapkowickiego

 

Starosta Krapkowicki informuje, że dnia 12 lutego  2013 r. zostało wszczęte postępowania na wniosek Gminy Krapkowice w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnegona wykonanie przebudowy budowli wylotowej kanalizacji deszczowej, wykonanie przebudowy rowu melioracyjnego R-5 oraz odprowadzenia wód opadowych i roztopowych zebranych z części dzielnicy Otmęt w Krapkowicach od rzeki Odry w km 125+880.

 

Sprawa jest rozpatrywana przez Wydział Budownictwa i Środowiska tutejszego Starostwa (pokój 112, I piętro) w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1. Ewentualne wnioski i zastrzeżenia należy zgłaszać w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na piśmie, bądź osobiście ww. wydziale od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Starostwa.

 

Z up. Starosty Krapkowickiego

Katarzyna Gondek - Jaśkowska

Dyrektor Wydziału

Budownictwa i Środowiska