Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo miejscowe - kadencja 2006 - 2010

 

 

KADENCJA

2006-2010

NR UCHWAŁY

DATA

TEMAT

2006

 

 

 

2007

 

 

 

  III/19/2007 01.03.2007 r. uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2007 r

 

III/23/2007

01.03.2007 r.

zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Krapkowickiego

 

V/34/2007

26.04.2007 r.

rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

  X/67/2007 20.12.2007 r. uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2008 r.
 

X/69/2007

20.12.2007 r.

ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2008

 

 

 

 

XI/75/2008

07.02.2008 r.

tryb udzielania i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych

 

XI/76/2008

07.02.2008 r.

zmiana uchwały Nr X/69/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

XIII/85/2008

27.03.2008 r.

zasady przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki

 

XIII/88/2008

27.03.2008 r.

utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Krapkowickie Centrum Zdrowia”

 

XV/90/2008

30.04.2008 r.

rozpatrzenie sprawozdania z rocznego wykonania budżetu za 2007 r. oraz absolutorium dla Zarządu Powiatu Krapkowickiego

 

XVII/98/2008

17.07.2008 r.

likwidacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach

 

XVIII/102/2008

07.07.2008 r.

zmiana Uchwały Nr XVII/98/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie: likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach

 

XXI/112/2008

20.10.2008 r.

zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach

  XXIII/119/2008 30.12.2008 r. uchwalenie budżetu Powiatu Krapkowickiego na 2009 r.

 

XXIII/122/2008

30.12.2008 r.

ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

2009

XXIV/125/2009

04.02.2009 r.

zmiany Uchwały Nr XVII/98/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach

 

XXV/134/2009

26.02.2009 r.

emisja obligacji komunalnych Powiatu Krapkowickiego

 

XXVI/141/2009

06.04.2009 r.

ustalenie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 

XXVIII/154/2009

30.06.2009 r.

zmiana uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego

 

XXVIII/157/2009

30.06.2009 r.

pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych

 

XXVIII/159/2009

30.06.2009 r.

zmiana uchwały Nr XXV/134/2009 Rady powiatu Krapkowickiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Krapkowickiego.

 

XXX/165/2009

28.09.2009 r.

likwidacja powiatowej jednostki budżetowej

 

XXXII/173/2009

07.12.2009 r.

ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2010 r.

  XXXIII /174/2009 28.12.2009 Uchwalenia budżetu powiatu Krapkowickiego na 2010 rok

 

XXXIII/175/2009

28.12.2009

określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 

XXXIII/176/2009

28.12.2009 r.

określenie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej

2010

XXXV/189/2010

31.03.2010 r.

zmiany uchwały Nr XI/75/2008 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu krapkowickiego szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych

 

XXXVI/196/2010

29.04.2010 r.

zmiana uchwały Nr XXV/165/2001Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego

 

XXXVIII/210/2010

22.07.2010

zmiana Uchwały Nr XVII/98/2008 Rady powiatu Krapkowickiego z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach

 

XLI/221/2010

29.09.2010 r.

zmiana uchwały Nr XXV/165/2001 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie statutu Powiatu Krapkowickiego

 

XLI/222/2010

29.09.2010 r.

zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krapkowicki

 

XLII/229/2010

03.11.2010 r.

określenie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji