Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy i zmiany spsobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy z pakowaniem i suszeniem warzyw, budowę hali magazynowej i zbiornika na ścieki, Ligota działka nr 488/3 k.m.1

 Krapkowice, dnia 19 lutego 2013 r.

BS.6740.33.2013

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY KRAPKOWICKIEGO   

Na podstawie art. 21 oraz art. 33 ust. 1 w związku z art. 72 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07.02.2013 r. został złożony wniosek  w sprawie wydania decyzji pozwolenia na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na magazynowy z pakowaniem i suszeniem warzyw, budowę hali magazynowej i zbiornika na ścieki w miejscowości Ligota, działka nr ewid. 488/3 k. m. 1.

Inwestor:  Grupa Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o., Olszowa, Księży Las 1

Wobec powyższego informuję, że można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, I piętro pokój nr 112, w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

 

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

  1. Biuletyn Informacji Publicznej Starosty Krapkowickiego
  2. Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowy w Krapkowicach.

Z up. Starosty Krapkowickiego

Henryk Hehmueller

Koordynator ds. Admnistracji Arch. - Bud.