Przejdź do treści strony WCAG

PDFuchw. nr 115 w sprawie zmiany (...)w sprawie zmiany statutu Powiatu Krapkowickiego - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 118 w sprawie szczegolowych warunkow umarzania w całosci lub w czesci _(..._) warunkow umarzania w calosci - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 134 w sprawie zmiany uchwaly _(..._) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji _(..._) z tytułu opłat za (...) - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 134 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 146 w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Powiatu Krapkowickiego oraz zasad (...) - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 146 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 148 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych_(..._) w zakresie sprzyjania rozwojowi - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 148 zalacznik.pdf

PDFuchw. nr 161 w spr. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 176 w sprawie ustalenia w 2013 r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 177 w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogolnodostępnych (...) na 2013 rok - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 193 w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Krapkowickiego na 2013 rok - obowiązujący.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik - uzasadnienie.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 1.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 10.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 2.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 3.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 4.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 5a.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 5b.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 6.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 7.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 8.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 9.pdf

PDFuchw. nr 193 zalacznik 9 (2).pdf

PDFuchw. nr 396 w sprawie wykonania budżetu Powiatu Krapkowickiego za 2011 rok.pdf

PDFuchw. nr 396 zalacznik nr 2 - informacja o stanie mienia.pdf

PDFuchw. nr 396 zalacznik nr 3.pdf